DANSK-THAI  FORENING

 

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Formand: Hans Siegfredsen  Tlf.: +45 4054 4228 e-mail: hanssiegfredsen@gmail.com

 

 

Næstformand: Susi Riise-Knudsen  Tlf.: +45 3964 4010 e-mail: susi.alsfelt@hotmail.com

 

 

Kasserer: Nong Larsen  Tlf.: +45 6162 0452  e-mail: nongplarsen@hotmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Jesper Christensen Tlf.: +45 3066 9190  e-mail: jesperchristensen68@gmail.com

 

Per Hugo Beck-Kristensen Tlf.: +45 2166 5646 e-mail: perhugo@perhugo.dk

 

 

Webmaster:

 

Bo Calstrup Tlf.: +45 2811 5212 e-mail: abcalstrup@gmail.com

Der gøres høfligst opmærksom på, at foreningen ikke påtager sig at fungere

som rejsebureau, ej heller som kontakt bureau, lige som vi ikke kan yde juridisk

eller anden bistand i ægteskabssager eller opholds- og indfødsretssager.