DANSK-THAI  FORENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens formål
  

  1. At fremme og vedligeholde kulturelle, repræsentative og venskabelige forbindelser mellem Danmark og Thailand
  2. At fremme kontakten mellem foreningens medlemmer og de i Danmark bosiddende Thailændere
  3. At afholde informative og selskabelige arrangementer for foreningens medlemmer
  4. At medvirke til humanitære formål i Thailand

 

Foreningen stiftedes i 1951, og har i dag et medlemstal omkring de 150. Fælles for medlemmerne er en interesse for Thailand, dets folk og kultur, hvilket kan have sin årsag i familiemæssige eller arbejdsmæssige relationer, i videnskabelige eller forretningsmæssige aktiviteter, eller fordi man simpelthen synes, det er et dejligt land at rejse i – eller have boet i – og man vil gerne vide mere, respektive holde kontakterne ved lige.

 

Vi afholder almindeligvis 3 – 5 arrangementer årligt, eksempelvis en filmaften kombineret med den årlige generalforsamling, en forårsfest med servering af Thai mad, samt et eller to efterårsarrangementer, almindeligvis en kombination af f.eks. rejsefilm eller foredrag efterfulgt af en Thai anretning. Disse aktiviteter samler gerne fra 30 – 60 deltagere. En golfsektion, der arrangerer en årlig turnering mangler heller ikke. 

 

I de senere mange år har vi samlet pengemidler ind for at kunne støtte Sataban Saeng Sawang et børnehjem/skole i Bangkok for multihandicappede børn.

 

Ved flere lejligheder har vi haft fornøjelsen af arrangementer med Thailands Ambassade, Thai  Airways International, samt de herværende Thai Buddhistiske Templer. Vi holder venskabelig kontakt med søsterforeningerne Svensk-Thailändska Föreningen og Scandinavian Society Siam.

 

Rene turistmæssige aktiviteter ligger udenfor foreningens virke, ligesom formidling af personlige kontakter heller ikke hører under foreningens formål.

 

Ydeligere oplysninger gives gerne af formand Hans Siegfredsen, tlf. 4054 4228 eller kasserer Nong Palasin, tlf. 6162 0452. Kontingentet er 325 kr. årligt for ægtepar eller enkeltpersoner med ledsager, pensionisthusstand 200 kr. og for firmaer 600 kr. om året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

Der gøres høfligst opmærksom på, at foreningen ikke påtager sig at fungere

som rejsebureau, ej heller som kontakt bureau, lige som vi ikke kan yde juridisk

eller anden bistand i ægteskabssager eller opholds- og indfødsretssager.